• Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

     Na základe pokynov ÚPSVaR je potrebné, aby zákonní zástupcovia tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • OZ Škôlka Jankolova opäť aktívne

      OZ Škôlka Jankolova je opäť aktívne.

      Vďaka finančným prostriedkom odoslaným cez 2% za rok 2021 sa deti tešia z nových stavebníc Lego, kvalitných odrážadiel a kolobežiek, ktoré sú vybavené aj brzdami a z tanečných podložiek, ktoré nielen podporujú radosť z pohybu, ale aj rozvíjajú u detí pohotové reakcie a lepšiu priestorovú orientáciu.

     • 2.9.2022 Začiatok školského roku

      Školský rok pre materské školy začína dňa 2. septembra 2022 (piatok).

      Pokiaľ si však ešte užívate leto, tešíme sa na vás od 5.9.2022, no cez aplikáciu Edupage alebo telefonicky nahláste neprítomnosť dieťaťa do 7:30 hod. (ak ste tak už neurobili :) ).

      Príchod do MŠ je do 7:50 hod., nakoľko o 8:00 hod. z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov zatvárame vchody.

     • Zápis do 1. ročníkov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ-Petržalka

      ZÁPIS DETÍ DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ-Petržalka bude

      • piatok 1. apríl 2022 v čase od 15:00 do 18:00
      • sobota 2. apríl 2022 v čase od 08:00 do 12:00.

      Zápis je možné realizovať s osobnou prítomnosťou detí a rodičov v priestoroch príslušných základných škôl a za dodržiavania hygienických opatrení podl'a situácie v konkrétnej základnej škole v čase zápisu.

     • 2% - OZ Škôlka Jankolova opäť aktívne

      S radosťou vás informujeme, že naše OZ Škôlka Jankolova, je opäť aktívne.

      V roku 2022 je možné naň opäť poukázať 2% z dane :)

      Vami darované finančné prostriedky využívame na skvalitnenie podmienok vzdelávania v našej materskej škole, ale umožňuje nám to aj uchádzať sa o ďalšiu finančnú podporu z grantových programov.

     • Organizácia a podmienky predprimárneho vzdelávania

      aktualizácia 26.11.2021

      Vypacované v súlade s manuálom „Školský semafor v šk. roku 2021/2022 “, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí. MŠVVaŠ SR zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR)

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 24. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje