• Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

     Na základe pokynov ÚPSVaR je potrebné, aby zákonní zástupcovia tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Začiatok školského roka 2023/2024

      Školský rok pre materské školy začína dňa 4. septembra 2023 (pondelok).

      Pokiaľ ste sa rozhodli predĺžiť si leto nahláste nám prosím cez aplikáciu Edupage alebo telefonicky neprítomnosť dieťaťa do 7:30 hod..

      Príchod do MŠ je do 7:50 hod., nakoľko o 8:00 hod. z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov zatvárame vchody.

     • 22.5.2023 PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ JANKOLOVA

      Vážení rodičia,

      oznamujem Vám, že zajtra, PONDELOK 22.5.2023 je v Materskej škole Jankolova 8, prerušená prevádzka materskej školy zo závažných organizačných dôvodov (Z.z. 245/2008 §150a odst.2a).

      Ďalši postup určí zriaďovateľ, o čom Vás neodkladne budeme v priebehu pondelka informovať.

     • Na návšteve vo vesmíre

      Deti z našej materskej školy sa zapojili do súťaže „Vesmír očami detí“. Spolu bolo 379 súťažných prác.

      Veľmi sa tešíme, že Jurko L. zo žltej triedy získal krásne 3. MIESTO v prvej kategórii.

      BLAHOŽELÁME !


      V Labyrinte v priestoroch MsKS v Senci návštevníci mali možnosť v priebehu apríla 2023 vidieť všetky súťažné práce. Prostredníctvom 282 platných hlasovacích lístkov bola návštevníkmi vybraná jedna práca, ktorá získala ocenenie: CENA SENECKEJ SÚSTAVY a spolu s výberom odbornej poroty bola zaslaná do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde sa 25 prác zúčastni celoslovenského finále súťaže „Vesmír očami detí“.

      Zloženie odbornej poroty:
      - grafička a dizajnérka: Zuzana Oros
      - ilustrátor, grafik a astronóm: Ján Vajsábel
      - členovia združenia SOLAR Hvezdáreň Senec.

     • Zápis do 1. ročníkov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ-Petržalka

      ZÁPIS DETÍ DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ-Petržalka bude

      • piatok 14. apríl 2023 od v čase 15:00 do 18:00
      • sobota 15. apríl 2023 v čase od 8:00 do 12:00

      O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023.

      Bližšie informácie o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

     • OZ Škôlka Jankolova opäť aktívne

      OZ Škôlka Jankolova je opäť aktívne.

      Vďaka finančným prostriedkom odoslaným cez 2% za rok 2021 sa deti tešia z nových stavebníc Lego, kvalitných odrážadiel a kolobežiek, ktoré sú vybavené aj brzdami a z tanečných podložiek, ktoré nielen podporujú radosť z pohybu, ale aj rozvíjajú u detí pohotové reakcie a lepšiu priestorovú orientáciu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 25. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje