• Dieťa v materskej škole  potrebuje:

      • fotokópiu preukazu poistenca
      • ak má dieťa alergiu, je potrebné priniesť doklad od odborného lekára (potvrdenie od pediatra nestačí).


      Do skrinky v šatni, ktorú si dieťa vyberie pri príchode je potrebné uložiť:

      • prezuvky – nie prezuvky na šnurovanie. Nie crocsy, ani šľapky, nakoľko nespĺňajú bezpečnostné požiadavky,
      • hrebeň (pre dievčatá),
      • náhradné oblečenie podľa sezóny uložené v papierovej alebo látkovej taške – VŠETKO PODPÍSANÉ 
      • detský ruksak (NIE úplne maličký), do ktorého sa deti zbalia popoludní pri odchode na školský dvor.

       

      • Všetky osobné veci JE NUTNÉ označiť menom alebo značkou, ktorú dieťa rozpozná.
      • Do skrinky nedávajte deťom žiadne jedlo, pitie ani hračky
      • Rovnako je potrebné počas školského roku kontrolovať deťom vrecká oblečenia, aby nenosili v nich sladkosti, ktoré by prípadne mohli spolu s kamarátmi vonku zjesť bez vedomia učiteľky a tým  ohroziť seba, prípadne kamarátov – alergikov.