• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • S radosťou vás informujeme, že naše OZ Škôlka Jankolova, je opäť aktívne. 


    V  roku 2023 je možné naň opäť poukázať 2% z dane.  Ak sa rozhodnete vaše 2% poslať v prospech detí v našej materskej škole,

    finančné prostriedky využijeme :

    •    na  skvalitnenie podmienok vzdelávania v našej materskej škole, 
    •    na uchádzanie sa o ďalšiu finančnú podporu z grantových programov. 

     

    ĎAKUJEME za všetky doterajšie finančné príspevky. Umožnili nám zakúpiť hračky pre deti, tanečné podložky, odrážadlá, kolobežky, laminovačky a strúhadlá.

    V budúcom období sa zameriame najmä na obnovu hrových prvkov na školskom dvore.

    Veľmi sa potešíme, ak sa rozhodnete podporiť aj v tomto roku práve NAŠU MATERSKÚ ŠKOLU JANKOLOVA.  Pripravili sme pre vás stručný návod, ako na to.


    Obchodné meno alebo názov:Škôlka Jankolova
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Jankolova 8, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
    Právna forma:Občianske združenia
    Identifikačné číslo (IČO/SID):42445868


 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Škôlka Jankolova
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jankolova 8, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
   Právna forma: Občianske združenia
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42445868
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Škôlka Jankolova
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jankolova 8, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
   Právna forma: Občianske združenia
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42445868
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Škôlka Jankolova
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jankolova 8, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
   Právna forma: Občianske združenia
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42445868
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.