• 2019 Záchranný tím Jankoláčik

    • Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia v hodnote 1000 eur, sa nám aj v tomto školskom roku podarilo zrealizovať projekt “Záchranný tím Jankoláčik“, ktorý je zameraný na vytvorenie podmienok pre rozširovanie poznania o dopravných predpisoch a pravidlách na ceste priamo na našom školskom dopravnom ihrisku.

     Súčasťou pomerne rozľahlého dvora našej MŠ je dopravné ihrisko, na ktorom si deti skúšajú modelové dopravné situácie, ktoré môžu reálne zažiť na cestách.

     Naším cieľom je priebežne deti oboznamovať so základnými pravidlami cestnej premávky a so zložkami záchranného systému ale hlavne  obnoviť „vozový park“ a cestné nátery – vniesť na ihrisko novú energiu, aby ho deti využívali bezpečne a s radosťou nielen v tomto školskom roku.
     V rámci projektu boli zakúpené:

     • štyri 2-miestne trojkolky reprezentujúce rôznych účastníkov premávky a povolania (policajti, hasiči, ambulancia, príves),
     • ľahké ale pevné odrážadlá pre najmenších,
     • farby na obnovu náterov.

      

     Podarilo sa nám realizovať zábavné a zároveň vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie poznania  v oblasti dopravnej výchovy a ekológie. Deti sa tak učia nielen spoznávať dopravné značky, reagovať na svetelnú signalizáciu a pokyny “dopravného policajta”, ale aj spolupracovať a správať sa ohľaduplne a dodržiavať vopred dohodnuté pravidlá napríklad pri výmene hlavných úloh alebo vozidiel :) a pri tom si užiť veľa zábavy a pohybu na vzduchu v bezpečí školského dvora :)

     Ďakujeme nielen Nadácii Volkswagen Slovakia , ale predovšetkým aktívnym rodičom, ktorí na projekte spolupracovali: pani Dávidovej, pánovi Antalovi a  pánovi Sovákovi.

     A veľké ĎAKUJEM patrí aj všetkým rodičom, ktorí priložili ruku k dielu a napriek horúcemu počasiu obnovili nátery nielen na dopravnom ihrisku, ale aj na tabuli a skákačky na chodníku.