• Prerušenie prevádzky MŠ

      13. 1. 2021

      Vážení rodičia,

      v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.

      V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2021 do zmeny aktuálneho nariadenia.

       

      Od 1. 2. 2021  bude v prevádzka MŠ Bzovická a to len pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo povaha ich práce im neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti.

      Pokiaľ obaja rodičia spĺňate stanovené podmienky a potrebujete umiestniť dieťa do náhradnej MŠ Bzovická, záujem o Mš na každý nasledujúci týždeň, až do odvolaniaje potrebne nahlásiť riaditeľke na:

      msjankolova@petrzalka.sk alebo cez EduPage

      VŽDY v stredu, najneskôr do 12.00 hod..  Zoznam bude následne preposlaný a akceptovaný, ak sa do konca aktuálneho týždňa nezmenia nariadenia.(Zároveň je potrebné zaslať čestné prehlásnie):

       

      Poznámka: Tie deti, ktoré nechodia do náhradnej MŠ zatiaľ žiadne poplatky neplatia. PROSÍM ZASTAVTE SI TRVALÝ PRÍKAZ. POPLATKY ZA JANUÁR BUDÚ VRÁTENÉ NA ÚČET, Z KTORÉHO BOLI POUKÁZANÉ.

       

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ – link na minedu Návrat žiakov do škôl

      https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ – link na minedu rozhodnutie.