• Prevádzka MŠ Jankolova od 22.3.2021

      18. 3. 2021

      Vážení rodičia,

      podľa dohody a rozhodnutia MČ v nasledujúcom týždni od 22.3.2021 - 26.3.2021 bude prevádzka MŠ Jankolova obnovená v režime pre:

      a)PREDŠKOLÁKOV,

      b)deti rodičov z kritickej infraštruktúry,

      c)deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

      Naďalej platí že:

      1. prevádzka je od 6.30 - 16.30 hod,
      2. je potrebné dodržiavať hygienické nariadenia (rúško-odstup-ruky),
      3. skupiny sa nemiešajú,
      4. vytvorená skupina sa počas týždňa nemení,
      5. deti sú počas celého dňa v exteriéri aj interiéri v rúšku (je potrebné 3 náhradné rúška zabalené každé vo vrecúšku/1 deň),
      6. rodič sa preukáže negatívnym testom,
      7. pre každé dieťa je potrebné vyplniť aktuálne tlačivo o "čestné prehlásenie",
      8. deti z kategórie b) a c) aj čestné prehlásenie o zamestnaní každého z oboch rodičov,
      9. rodič do budovy nevstupuje,
      10. deťom sa pri vstupe meria teplota.

      VŠETCI PREDŠKOLÁCI MAJÚ NÁROK NA VSTUP DO MŠ BEZ OHĽADU NA PRÁCU RODIČOV!

      Nakoľko sa blíži obdobie zápisu, činnosti predškolákov budú zamerané na intenzívnu prípravu na školu.

      Prosím všetci aktuálne nahláste, či ne/príde Vaše dieťa od 22.3.2021 do MŠ, aby sme vedeli zriaďovateľovi nahlásiť aktuálny stav a organizačne zabezpečiť prevádzku.

      (V EduPage "áno" hlasujú len Tí, ktorí spĺňajú niektorú z podmienok a, b, c).Hlasujte do 19.3.2021 do 09.00 hod.Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vás :)

     • SČÍTANIE OBYVATEĽOV

      18. 3. 2021

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste si splnili povinnosť sčítať sa v prebiehajúcom Sčítaní obyvateľov 2021. Z informácií od Vás samotných však vieme, že ste niektorí zabudli samostatne sčítať aj Vaše/naše deti, aj keď máte možnosť tak urobiť ONLINE a ušetriť tým čas i peniaze našej Petržalke.Prosíme, nezabudnite sčítať každé dieťa pod jeho rodným číslom samostatne. Stačí, ak do 31. marca 2021 kliknete na www.SCITANIE.sk. Zaberie Vám to maximálne niekoľko minút, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

      Petržalke takto môžete pomôcť získať až 1,5 milióna eur ročne navyše. Mestská časť by následne mohla zabezpečiť napríklad zelenšie priestranstvá, modernejšiu dopravu a tiež kvalitnejšie vzdelanie Vašich/našich detí.

      Ak so sčítaním potrebujete pomôcť, Petržalka pre Vás zriadila aj telefonickú linku 0947 487 777, na ktorú sa môžete obrátiť počas úradných hodín.

      Je postačujúce, ak Vaše/naše deti sčíta jeden z rodičov/zákonných zástupcov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť pod jeho rodným číslom. Nezabudnite tiež, že je potrebné uviesť údaje, ktoré boli platné k 1. januáru 2021.

      Sčítanie je jedinečná príležitosť na získanie užitočných informácií o štruktúre obyvateľstva. Zároveň sčítaním seba aj Vašich/našich detí pomôžete Petržalke získať finančné prostriedky, ktoré poslúžia aj na rozvoj našich základných a materských škôl a prispejú tak k ich lepšiemu fungovaniu.

      Ďakujeme Vám, že ste s nami a že nám pomáhate.

     • Prevádzka od 8.3.2021

      5. 3. 2021

      Vážení zákonní zástupcovia,

      v zmysle 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/100079: I -Al 810 zo dňa 5. februára 2021 a č. 2021/100079:2-A1810 zo dňa 2. marca 2021, ako aj v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. februára 2021, po zvážení epidemiologickej situácie a prevádzkových podmienok škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka

      s účinnosťou od 8. marca 2021 bude prevádzka MŠ Jankolova 8 PRERUŠENÁ.

      Pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce je

      od 8.3.2021 do odvolania zabezpečená náhradná Materská škola BULÍKOVA.

      Kontaktné údaje:

      • Materská škola, Bulíkova 25, 851 04 Bratislava
      • Tel.: 02/62314057  mobil – riaditeľka: 0947 487 483, mobil – vedúca ŠJ: 0947 487 484
      • E-mail:  msbulikova@petrzalka.sk

      Prevádzka MŠ Bulíkova je od 6.30 hod. – 16.30 hod. 

      Pri príchode je potrebné:

      1. preukázať sa negatívnym testom.
      2. priniesť čestné prehlásenie
      3. dotazník
      4. kópiu preukazu poistenca.

      Čestné prehlásenie 3_3

      Rozhodnutie-o-prevadzke-MS-8.3.20212021_

      8_3_Dotaznik na Bulíkovu.docx

       

      Poznámka:

      Ak je obmedzená, prípadne sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy na základe opatrení príslušného orgánu z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to v zmysle bodu C. rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v MŠ, čo platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej alebo viacerým triedam.