• 2% - OZ Škôlka Jankolova opäť aktívne

      22. 2. 2022

      S radosťou vás informujeme, že naše OZ Škôlka Jankolova, je opäť aktívne.

       

      V  roku 2022 je možné naň opäť poukázať 2% z dane :)

       

      Vami darované finančné prostriedky využívame na skvalitnenie podmienok vzdelávania v našej materskej škole, ale umožňuje nám to aj uchádzať sa o ďalšiu finančnú podporu z grantových programov. 

       

      Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete podporiť práve deti v našej materskej škole, a aby vám to zabralo čo najmenej času, nižšie v texte ponúkame presný návod a možnosť stiahnuť tlačivá.

       

       

      Názov: Škôlka Jankolova

       (pozor, IČO vo formulári zarovnajte napravo, nepoužité polia vľavo ostávajú prázdne)

       

       

      Postup pre ZAMESTNANCOV


       

      • Do 15.02.2022 bolo potrebné požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: formulár žiadosti.

       

      Pre darovanie 2% z dane je potrebné:

       

      • Požiadať zamestnávateľa, o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
      • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Škôlka Jankolova poukázať (minimálne 3 €). Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.
      • Stiahnuť, vytlačiť a prečítať si Vyhlásenie už s predvyplnenými údajmi  Škôlka Jankolova. Do Vyhlásenia doplniť vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník). 2 % (3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v r. 24 Daň znížená o daňový bonus v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov.
      • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
      • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU.

      https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

      • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Škôlka Jankolova poviete aj svojim priateľom.

       

      Postup pre FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

      • Vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Škôlka Jankolova poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Škôlka Jankolova poukázať 3 % zo zaplatenej dane.
      • Údaje o poukázaní 2 % (3 %) treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb:

      oddiel VIII v type A

      oddiel XII v type B

             Údaje do daňového priznania:

             IČO: 42445868

             Obchodné meno (názov): Škôlka Jankolova

      • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
      • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr  31. marca 2022 (príp. 30.6.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

      • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Škôlka Jankolova poviete aj svojim priateľom.

       

       

      Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY


       

      • Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2  %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
      • Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. 
      • 1 % môže darovať každá firma, 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2021 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.
      • daňovom priznaní pre právnické osoby sú  uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z  dane (VI. časť). Údaje do daňového priznania:

             IČO: 42445868

             Obchodné meno (názov): Škôlka Jankolova

      Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

      • Ak chcete, aby sme vedeli, že práve Vaša spoločnosť zaslala svoje 2 % (3 %) Škôlka Jankolova, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len meno spoločnosti, nie Vami poukázanú sumu.
        
      • Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 31. marca 2022 (príp. 30.6.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.

      https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

      • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Škôlka Jankolova poviete aj svojim priateľom.