• Začiatok školského roka 2023/2024

      6. 8. 2023

      Školský rok pre materské školy začína dňa 4. septembra 2023 (pondelok).

      Pokiaľ ste sa rozhodli predĺžiť si leto nahláste nám prosím cez aplikáciu Edupage alebo telefonicky  neprítomnosť dieťaťa do 7:30 hod..

      Príchod do MŠ je do 7:50 hod., nakoľko o 8:00 hod. z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov zatvárame vchody.

       

       Čo dieťa potrebuje do materskej školy

      • Prezuvky
      • Pyžamu
      • prefotený preukaz poistenca
      • Náhradné oblečenie + igelitovú tašku na znečistené oblečenie
      • Ruksak na prenášanie oblečenia, prezúvok,
      • Označené všetky osobné veci aj priezviskom, iniciálmi
      • 1 balík papierových vreckoviek v svojej skrinke
      • rúško v prípade potreby

      Z bezpečnostných dôvodov žiadame zákonných zástupcov, aby:

      • ako prezuvky pre dieťa nepoužívali šľapky, obuv značky Crocs, ani látkové papuče. Prezuvky by mali mať plnú pätu, prípadne by mali byť opatrené remienkami na zapínanie a gumenú podrážku (bielu). V prípade pošmyknutia a úrazu pri nevhodnom prezutí neberie prítomný zamestnanec na seba zodpovednosť.
      • bolo vhodne volené oblečenie do MŠ.  Odporúčame pohodlné, staršie oblečenie, ktorého prípadné znečistenie Vám nebude vadiť. Dieťa si máte možnosť pri odchode domov prezliecť.
      • dieťa bolo oblečené s ohľadom na pobyt vonku – v letných mesiacoch malo v skrinke vždy šiltovku/šatku ako ochranu pred slnkom a v chladnejšom počasí vhodnú čiapku prípadne oblečenie ak by sa počas dňa ochladilo/veľmi oteplilo.
      • v skrinke malo väčší ruksak na možnosť zbalenia vecí pre prípad, že ide na popoludňajší pobyt von alebo sa v priebehu dňa sťahuje do inej triedy.
     • Na návšteve vo vesmíre

      1. 5. 2023

      Deti z našej materskej školy sa zapojili do súťaže „Vesmír očami detí“. Spolu bolo 379 súťažných prác.

       

      Veľmi sa tešíme, že Jurko L. zo žltej triedy získal  krásne 3. MIESTO v prvej kategórii.

       

      BLAHOŽELÁME !


      V Labyrinte v priestoroch MsKS v Senci návštevníci mali možnosť v priebehu apríla 2023 vidieť všetky súťažné práce. Prostredníctvom 282 platných hlasovacích lístkov bola návštevníkmi vybraná jedna práca, ktorá získala ocenenie: CENA SENECKEJ SÚSTAVY a spolu s výberom odbornej poroty bola zaslaná do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove,  kde sa 25 prác zúčastni celoslovenského finále súťaže „Vesmír očami detí“.

      Zloženie odbornej poroty:
      - grafička a dizajnérka: Zuzana Oros
      - ilustrátor, grafik a astronóm: Ján Vajsábel
      - členovia združenia SOLAR Hvezdáreň Senec.

       

      Fotografie postupujúcich práce sú uverejnené na Facebook stránke združenia:

      https://www.facebook.com/solarastronomy.sk/photos?locale=sk_SK

     • 2.9.2022 Začiatok školského roku

      1. 9. 2022

      Školský rok pre materské školy začína dňa 2. septembra 2022 (piatok).

      Pokiaľ si však ešte užívate leto, tešíme sa na vás od 5.9.2022, no cez aplikáciu Edupage alebo telefonicky nahláste neprítomnosť dieťaťa do 7:30 hod. (ak ste tak už neurobili :)  ).

      Príchod do MŠ je do 7:50 hod., nakoľko o 8:00 hod. z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov zatvárame vchody.


       Čo dieťa potrebuje do materskej školy

      • Prezuvky
      • Pyžamu
      • prefotený preukaz poistenca
      • Náhradné oblečenie + igelitovú tašku na znečistené oblečenie
      • Ruksak na prenášanie oblečenia, prezúvok,
      • Označené všetky osobné veci aj priezviskom.
      • 1 balík papierových vreckoviek v svojej skrinke


      Z bezpečnostných dôvodov žiadame zákonných zástupcov, aby:

      • ako prezuvky pre dieťa nepoužívali šľapky, obuv značky Crocs, ani látkové papuče. Prezuvky by mali mať plnú pätu, prípadne by mali byť opatrené remienkami na zapínanie a gumenú podrážku (bielu). V prípade pošmyknutia a úrazu pri nevhodnom prezutí neberie prítomný zamestnanec na seba zodpovednosť.
      • bolo vhodne volené oblečenie do MŠ.  Odporúčame pohodlné, staršie oblečenie, ktorého prípadné znečistenie Vám nebude vadiť. Dieťa si máte možnosť pri odchode domov prezliecť.
      • dieťa bolo oblečené s ohľadom na pobyt vonku – v letných mesiacoch malo v skrinke vždy šiltovku/šatku ako ochranu pred slnkom a v chladnejšom počasí vhodnú čiapku prípadne oblečenie ak by sa počas dňa ochladilo/veľmi oteplilo.
      • v skrinke malo väčší ruksak na možnosť zbalenia vecí pre prípad, že ide na popoludňajší pobyt von alebo sa v priebehu dňa sťahuje do inej triedy.

      Oznam_o_vstupe.pdf

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_15.8.22(1).pdf 

      2022_Adaptacia_dietata_do_MS.docx

     • 2% - OZ Škôlka Jankolova opäť aktívne

      22. 2. 2022

      S radosťou vás informujeme, že naše OZ Škôlka Jankolova, je opäť aktívne.

       

      V  roku 2022 je možné naň opäť poukázať 2% z dane :)

       

      Vami darované finančné prostriedky využívame na skvalitnenie podmienok vzdelávania v našej materskej škole, ale umožňuje nám to aj uchádzať sa o ďalšiu finančnú podporu z grantových programov. 

       

      Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete podporiť práve deti v našej materskej škole, a aby vám to zabralo čo najmenej času, nižšie v texte ponúkame presný návod a možnosť stiahnuť tlačivá.

       

       

      Názov: Škôlka Jankolova

       (pozor, IČO vo formulári zarovnajte napravo, nepoužité polia vľavo ostávajú prázdne)

       

       

      Postup pre ZAMESTNANCOV


       

      • Do 15.02.2022 bolo potrebné požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: formulár žiadosti.

       

      Pre darovanie 2% z dane je potrebné:

       

      • Požiadať zamestnávateľa, o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
      • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Škôlka Jankolova poukázať (minimálne 3 €). Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.
      • Stiahnuť, vytlačiť a prečítať si Vyhlásenie už s predvyplnenými údajmi  Škôlka Jankolova. Do Vyhlásenia doplniť vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník). 2 % (3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v r. 24 Daň znížená o daňový bonus v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov.
      • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
      • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU.

      https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

      • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Škôlka Jankolova poviete aj svojim priateľom.

       

      Postup pre FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

      • Vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Škôlka Jankolova poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Škôlka Jankolova poukázať 3 % zo zaplatenej dane.
      • Údaje o poukázaní 2 % (3 %) treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb:

      oddiel VIII v type A

      oddiel XII v type B

             Údaje do daňového priznania:

             IČO: 42445868

             Obchodné meno (názov): Škôlka Jankolova

      • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
      • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr  31. marca 2022 (príp. 30.6.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

      • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Škôlka Jankolova poviete aj svojim priateľom.

       

       

      Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY


       

      • Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2  %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
      • Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. 
      • 1 % môže darovať každá firma, 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2021 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.
      • daňovom priznaní pre právnické osoby sú  uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z  dane (VI. časť). Údaje do daňového priznania:

             IČO: 42445868

             Obchodné meno (názov): Škôlka Jankolova

      Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

      • Ak chcete, aby sme vedeli, že práve Vaša spoločnosť zaslala svoje 2 % (3 %) Škôlka Jankolova, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len meno spoločnosti, nie Vami poukázanú sumu.
        
      • Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 31. marca 2022 (príp. 30.6.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.

      https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

      • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Škôlka Jankolova poviete aj svojim priateľom.

       

     • Organizácia a podmienky predprimárneho vzdelávania

      1. 9. 2021

      aktualizácia 26.11.2021

      Vypacované v súlade s manuálom „Školský semafor v šk. roku 2021/2022 “, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí. MŠVVaŠ SR zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR)

       

      1. Ochorenie COVID-19

      Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom.

      Prenos ochorenia je možný:

      • prenosom kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo
      • kontaktom s kontaminovaným povrchom alebo predmetom a následným dotykom úst, nosa alebo očí.

       

      Príznaky ochorenia COVID-19:

      • akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,
      • najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,– bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,
      • zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov. 

       

      Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:

      • boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
      • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 
      • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, 
      • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo 
      • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky. 

       

      Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

       

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 

      1. je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
      2. je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
      3. je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
      4. prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

       

      V prípade, že dieťa alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok.

       

      2. Základné prevádzkové pokyny

      • Prevádzka MŠ v čase od 6.30 hod do 17.00 hod
       • Pri ceste do/zo školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
      • Deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nenosia rúška.
       • Zvýšená pozornosť sa venuje rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
       • Škola zabezpečí minimalizovanie miešania detí.
       • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby. 
       • Ranný filter: materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  
       • Oznam o podmienkach vstupu do materskej školy je zverejnený na vchodových dverách školy. 
       • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie. 
       • Ostatné hromadné podujatia (didaktické hry, a pod.) sa uskutočňujú bez premiešavania tried. 
       • Obsah a forma všetkých výchovno-vzdelávacích činností  bude realizovaná  tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
       • Rozstupy medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy  sa riadia aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa.
       • V materskej škole sa používa mydlo v dávkovačoch a papierové utierky z dôvodu ochrany pred zvýšeným šírením ochorenia COVID-19. 
       • Všetky osoby si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.

      Stravovanie 

      1. Obvyklým spôsobom, so zonáciou priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
      2. Stravovanie v jedálni je obmedzené len na deti a zamestnancov.
      3. Deti si jedlo a pitie sami nedokladajú a neberú si ani príbory.
      4. Pri príprave a vydávaní jedál sú dodržiavané hygienické pravidlá vo zvýšenej miere.
      5. Výdaj jedla sa uskutočňuje vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

       

      Povinnosti rodiča

      • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v priestoroch materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami – v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 
      • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 
      • Rodič zabezpečí pre dieťa rúško do skrinky (na použitie v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  
      • Rodič dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). 
      • Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.

       

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa dieťa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať

       

      OSPRAVEDLŇOVANIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

       

      1. U predškoláka
      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.
      • Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

       

      1. MLADŠIE DETI:
      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej škole.

       

      Ak sa deti (aj predškoláci) nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie.

       

      Dieťa nemôže navštevovať materskú školu: 

      • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19, v záujme ochrany zdravia detí je potrebné, čo najrýchlejšie opustiť priestory materskej školy.

      Deti z triedy, ktoré boli v úzkom kontakte s dieťaťom, ktoré malo pozitívny výsledok Ag testu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

       

      PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

      Podľa nového COVID Automatu sú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole.

       

       Ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu deti z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktoré si uplatňujú výnimku z karantény).

       

      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

      • výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.
      • sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

       

       Pokiaľ bude v triede 100% detí, ktoré majú výnimku z karantény (sú zaočkované alebo prekonali COVID-19 a neprejavujú príznaky ochorenia), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

       

      Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa, zostáva v karanténe len toto dieťa. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

       

      Ak je osoba v domácnosti dieťaťa v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), dieťa môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

       

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu dieťaťa detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

       

      VÝNIMKY Z KARANTÉNY

      • Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť deti, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky.
      • Výnimku dieťaťa z karantény rodič oznámi škole predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

       

      OČR

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.

      Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká

     • Stretnutie zákonných zástupcov len novoprijatých detí

      23. 8. 2021

      Dňa: 30.8.2021

      Kde: ŠKOLSKÝ DVOR MŠ JANKOLOVA

      Čas: 14.00 h.

       

      Program stretnutia bude zameraný na poskytnutie základných informácií o nástupe detí do MŠ a kontrolu poskytnutých kontaktných údajov.

       

      • V prípade, že ste posielali sken žiadosť e-mailom, je potrebné priniesť originál žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorá bola potvrdená lekárom (NEVYPISUJTE NOVÚ).
      • fotokópiu preukazu poistenca,
      • ak má dieťa alergiu, je potrebné priniesť doklad od odborného lekára (len potvrdenie od pediatra nestačí).

       

      Dieťa bude v materskej škole potrebovať:

      • prezuvky nie prezuvky na šnurovanie. Nie crocsy ani šľapky, nakoľko nespĺňajú bezpečnostné požiadavky, 
      • hrebeň (pre dievčatá), 
      • náhradné oblečenie podľa sezóny uložené v papierovej alebo látkovej taške – VŠETKO PODPÍSANÉ 
      • detský ruksak (odporúčame nie úplne maličký), do ktorého sa deti zbalia popoludní pri odchode na školský dvor.

      Všetko si vloží do skrinky v šatni, ktorú si dieťa vyberie pri príchode. Rodič do pripraveného hárku zapíše, ktorý obrázok na skrinke si dieťa vybralo.

      • Všetky osobné veci JE NUTNÉ označiť menom alebo značkou, ktorú dieťa rozpozná.
      • Do skrinky nedávajte  deťom žiadne jedlo, pitie ani hračky
      • Rovnako je potrebné počas školského roku kontrolovať deťom vrecká oblečenia, aby nenosili v nich sladkosti, ktoré by prípadne mohli spolu s kamarátmi vonku zjesť bez vedomia učiteľky a tým  ohroziť seba, prípadne kamarátov – alergikov. 

       Každé dieťa má mať osvojené základné hygienické a stolovacie návyky:

      • popoludňajší spánok zvládne bez plienky a pomočenia,
      • vie odpočivať bez cumlíka a nenahrádza ho prstami,
      • používa WC, 
      • vie si umyť ruky pod tečúcou vodou a použiť papierovú utierku na utretie,
      • vie sa samostatne najesť a piť z pohára (nie z flaše s cumlíkom alebo slamkou),
      • pri stolovaní používa lyžicu,
      • pozná si svoje veci,
      • je aktívne pri obliekaní/vyzliekaní, obúvaní/vyzúvaní (tzn., že potrebuje len čiastočnú pomoc ale vynaloží úsilie na obliekanie aj samé),
      • o svojich potrebách vie komunikovať včas,
      • vie vydržať určitý čas bez prítomnosti rodiča.

      Všetky novoprijaté deti sú do našej materskej školy prijaté najskôr na adaptačný pobyt.

      Prvé dva týždne sa deti budú adaptovať na prostredie postupne v MŠ len dopoludnia v čase

      od príchodu dieťaťa (potrebné je prísť najneskôr do 8.00 hod.) – 11.30 hodiny ( okrem predškolákov).

      Spravidla na základe zvládnutej adaptácie na prostredie materskej školy, riaditeľka po dohovore s  triednou učiteľkou, od 3. týždňa rozhodne aj o popoludňajšom pobyte dieťaťa v MŠ. V prípade nutnosti bude adaptačný pobyt po dohovore s rodičom upravený podľa individuálnych potrieb dieťaťa.

      Žiadame rodičov, aby si zorganizovali svoje povinnosti s prihliadnutím na uvedené pokyny a tešíme sa na stretnutie a spoluprácu :)

     • Oznam o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      1. 8. 2021      Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

      Na základe pokynov ÚPSVaR je potrebné, aby zákonní zástupcovia tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. a ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

      • Mgr. Kvetoslava Biljnjová, kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk, +421-2-68 288 857, 0947 487 062
      • Mgr. Jana Guľová, jana.gulova@petrzalka.sk, 0947 487 498

       

     • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

      6. 4. 2021

      Vážení rodičia,

      v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a blížiaceho sa termínu zápisu do základnej školy a následne i predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu:

      • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

      • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
      • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

      Chceli by sme vás preto požiadať, aby ste nás v tejto veci informovali prostredníctvom e-mailu: msjankolova@petrzalka.sk

     • Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

      6. 4. 2021

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

      Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne

      od 03. mája do 07. mája 2021:

       

      v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod.

      v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia buď:

      • osobne,
      • alebo v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky,
      • alebo prostredníctvom e-mailu (sken žiadosti),
      • alebo poštou.

      Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

       

      Podmienky pre  prijímanie  detí do materských škôl /ďalej len MŠ:

      Na základe žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ Jankolova 8 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka /ďalej „mestskej časti“/,  budú prijímať:

      V zmysle § 59 ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prednostne prijímané:

      • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

      V zmysle § 59 školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie dieťa plní v obci, kde má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú MŠ.

       

      V zmysle § 59 ods.2 školského zákona určuje riaditeľka MŠ Jankolova 8, Bratislava  ostatné podmienky prijímania detí:

      • deti, ktoré nedovŕšili do 31.8.2021 piaty rok veku ale zákonný  zástupca bude v šk. roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; je nutné k žiadosti priložiť aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej ulici) ;
      • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Jankolova aj v školskom roku 2021/2022;
      • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
       • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
       • deti,, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
       • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

      V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ o prijatí dieťaťa rozhodne do 15.06.2021

       

      Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je zverejnená na webovom sídle MŠ v časti Pre rodičov - Administrácia - Dokumenty a tlačivá.

       

      Usmernenie_Spády_Povinné predprimárne vzdelávanie 2021/2022

      MČ Bratislava Petržalka_Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí do MŠ

     • Prevádzka MŠ Jankolova od 22.3.2021

      18. 3. 2021

      Vážení rodičia,

      podľa dohody a rozhodnutia MČ v nasledujúcom týždni od 22.3.2021 - 26.3.2021 bude prevádzka MŠ Jankolova obnovená v režime pre:

      a)PREDŠKOLÁKOV,

      b)deti rodičov z kritickej infraštruktúry,

      c)deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

      Naďalej platí že:

      1. prevádzka je od 6.30 - 16.30 hod,
      2. je potrebné dodržiavať hygienické nariadenia (rúško-odstup-ruky),
      3. skupiny sa nemiešajú,
      4. vytvorená skupina sa počas týždňa nemení,
      5. deti sú počas celého dňa v exteriéri aj interiéri v rúšku (je potrebné 3 náhradné rúška zabalené každé vo vrecúšku/1 deň),
      6. rodič sa preukáže negatívnym testom,
      7. pre každé dieťa je potrebné vyplniť aktuálne tlačivo o "čestné prehlásenie",
      8. deti z kategórie b) a c) aj čestné prehlásenie o zamestnaní každého z oboch rodičov,
      9. rodič do budovy nevstupuje,
      10. deťom sa pri vstupe meria teplota.

      VŠETCI PREDŠKOLÁCI MAJÚ NÁROK NA VSTUP DO MŠ BEZ OHĽADU NA PRÁCU RODIČOV!

      Nakoľko sa blíži obdobie zápisu, činnosti predškolákov budú zamerané na intenzívnu prípravu na školu.

      Prosím všetci aktuálne nahláste, či ne/príde Vaše dieťa od 22.3.2021 do MŠ, aby sme vedeli zriaďovateľovi nahlásiť aktuálny stav a organizačne zabezpečiť prevádzku.

      (V EduPage "áno" hlasujú len Tí, ktorí spĺňajú niektorú z podmienok a, b, c).Hlasujte do 19.3.2021 do 09.00 hod.Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vás :)

     • SČÍTANIE OBYVATEĽOV

      18. 3. 2021

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste si splnili povinnosť sčítať sa v prebiehajúcom Sčítaní obyvateľov 2021. Z informácií od Vás samotných však vieme, že ste niektorí zabudli samostatne sčítať aj Vaše/naše deti, aj keď máte možnosť tak urobiť ONLINE a ušetriť tým čas i peniaze našej Petržalke.Prosíme, nezabudnite sčítať každé dieťa pod jeho rodným číslom samostatne. Stačí, ak do 31. marca 2021 kliknete na www.SCITANIE.sk. Zaberie Vám to maximálne niekoľko minút, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

      Petržalke takto môžete pomôcť získať až 1,5 milióna eur ročne navyše. Mestská časť by následne mohla zabezpečiť napríklad zelenšie priestranstvá, modernejšiu dopravu a tiež kvalitnejšie vzdelanie Vašich/našich detí.

      Ak so sčítaním potrebujete pomôcť, Petržalka pre Vás zriadila aj telefonickú linku 0947 487 777, na ktorú sa môžete obrátiť počas úradných hodín.

      Je postačujúce, ak Vaše/naše deti sčíta jeden z rodičov/zákonných zástupcov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť pod jeho rodným číslom. Nezabudnite tiež, že je potrebné uviesť údaje, ktoré boli platné k 1. januáru 2021.

      Sčítanie je jedinečná príležitosť na získanie užitočných informácií o štruktúre obyvateľstva. Zároveň sčítaním seba aj Vašich/našich detí pomôžete Petržalke získať finančné prostriedky, ktoré poslúžia aj na rozvoj našich základných a materských škôl a prispejú tak k ich lepšiemu fungovaniu.

      Ďakujeme Vám, že ste s nami a že nám pomáhate.

     • Prevádzka od 8.3.2021

      5. 3. 2021

      Vážení zákonní zástupcovia,

      v zmysle 2 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/100079: I -Al 810 zo dňa 5. februára 2021 a č. 2021/100079:2-A1810 zo dňa 2. marca 2021, ako aj v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. februára 2021, po zvážení epidemiologickej situácie a prevádzkových podmienok škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka

      s účinnosťou od 8. marca 2021 bude prevádzka MŠ Jankolova 8 PRERUŠENÁ.

      Pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce je

      od 8.3.2021 do odvolania zabezpečená náhradná Materská škola BULÍKOVA.

      Kontaktné údaje:

      • Materská škola, Bulíkova 25, 851 04 Bratislava
      • Tel.: 02/62314057  mobil – riaditeľka: 0947 487 483, mobil – vedúca ŠJ: 0947 487 484
      • E-mail:  msbulikova@petrzalka.sk

      Prevádzka MŠ Bulíkova je od 6.30 hod. – 16.30 hod. 

      Pri príchode je potrebné:

      1. preukázať sa negatívnym testom.
      2. priniesť čestné prehlásenie
      3. dotazník
      4. kópiu preukazu poistenca.

      Čestné prehlásenie 3_3

      Rozhodnutie-o-prevadzke-MS-8.3.20212021_

      8_3_Dotaznik na Bulíkovu.docx

       

      Poznámka:

      Ak je obmedzená, prípadne sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy na základe opatrení príslušného orgánu z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to v zmysle bodu C. rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v MŠ, čo platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej alebo viacerým triedam.

     • Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

      19. 2. 2021

      Oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa od 22.2.2021 v MŠ Jankolova 8 obnovuje prevádzka pre deti:

      • ktoré sú rok pred nástupom do základnej školy (predškoláci);
      • zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry;
      • zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

      Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. – 16.30 hod.

      Zákonný zástupca:

      • Predkladá pri nástupe do materskej školy písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu s vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu.
      • Odovzdá deti pri vstupe pedagogickému zamestnancovi.
      • Zabezpečí dieťaťu do jeho skrinky minimálne 3 rúška/deň, každé samostatne zabalené v hygienickom vrecúšku, nakoľko deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nosia rúška. (Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať ani počas týždňa dopĺňať novými deťmi. )
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení  v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

      • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
      • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

      predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Veríme, že spolu s Vami sa nám podarí úspešne zvládnuť tento prvý krok k naštartovanie dochádzky do materskej školy a postupne sa budú môcť k nám pridať aj ostatné detičky.

      Rúška pre deti ani personál nie sú príjemné, ale chránime nimi nielen deti vzájomne, ale aj personál materskej školy, aby sme sa mohli stretávať bezpečne a dlhodobo. 

      Verím, že sa vzájomnou ohľaduplnosťou naučíme fungovať aj za novej situácie a spoločne urobíme všetko v prospech vzdelávania detí 

      Tešíme sa na pondelok!

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnostiprevadzka_MS_od_22_02_2021_(3).pdf​​​​​​​.docx

      Cestne_prehlasenie.docx

      prevadzka_MS_od_22_02_2021_.pdf

     • Prerušenie prevádzky od 15.2. - 19.2.2021

      8. 2. 2021

      Oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 15.02.2021 minimálne do 19.02.2021. O každej zmene Vás budeme informovať.

      Pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti bude naďalej v prevádzke MŠ Bzovícka.

      V prípade, že spĺňate stanovené podmienky a potrebujete dieťa umiestniť do MŠ Bzovícka, je potrebné kontaktovať najskôr riaditeľku MŠ Jankolova a prosím priložiť čestné prehlásenie.

       

      Čestné prehlásenie

     • Prerušenie prevádzky MŠ

      13. 1. 2021

      Vážení rodičia,

      v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.

      V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2021 do zmeny aktuálneho nariadenia.

       

      Od 1. 2. 2021  bude v prevádzka MŠ Bzovická a to len pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo povaha ich práce im neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti.

      Pokiaľ obaja rodičia spĺňate stanovené podmienky a potrebujete umiestniť dieťa do náhradnej MŠ Bzovická, záujem o Mš na každý nasledujúci týždeň, až do odvolaniaje potrebne nahlásiť riaditeľke na:

      msjankolova@petrzalka.sk alebo cez EduPage

      VŽDY v stredu, najneskôr do 12.00 hod..  Zoznam bude následne preposlaný a akceptovaný, ak sa do konca aktuálneho týždňa nezmenia nariadenia.(Zároveň je potrebné zaslať čestné prehlásnie):

       

      Poznámka: Tie deti, ktoré nechodia do náhradnej MŠ zatiaľ žiadne poplatky neplatia. PROSÍM ZASTAVTE SI TRVALÝ PRÍKAZ. POPLATKY ZA JANUÁR BUDÚ VRÁTENÉ NA ÚČET, Z KTORÉHO BOLI POUKÁZANÉ.

       

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ – link na minedu Návrat žiakov do škôl

      https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ – link na minedu rozhodnutie.